Bidronninggèle er det eksklusive råstoffet som biene utvikler som føde til bidronningen. Gelèen er et rent og svært potent næringsrikt stoff som sørger for at dronningen lever et langt og fruktbart liv. Vi kan tilby bidronninggele i tre forskjellige varianter. Les mer på www.bidro.no