Åpenhetsloven

Åpenhetsloven (Lov om virksomheters åpenhet og arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold (åpenhetsloven) – Lovdata/) trådte i kraft i Norge 1. juli 2022, og satte nye krav til virksomheters åpenhet og arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold hos forretningsforbindelser og i leverandørkjeder. Loven skal også sikre allmenhetens tilgang til informasjon som gjelder disse forholdene og hvordan virksomheter håndterer dem. Loven innfører en plikt til å besvare henvendelser fra organisasjoner, forbrukere og andre om spesifikke risikoforhold.

Du finner mer informasjon om hvordan vi Vitalkost jobber i dokumentene under.

Åpenhetsloven

Codes of Conduct

Human Rights Policy

Speak Up Policy

Humble Group Årsredovisning 2022

 

Vitalkost er i prosess med å bli BRC sertifisert – BRC er en internasjonal standard for mattrygghet. Standarden er et kvalitets- og riskvurderingssystem som overvåker leverandører med kriterier innen bærekraft, kvalitetssystem, geografiske risker, business etikk, antikorrupsjon, helse og mattrygghet. I BRC benyttes HACCP prinsippet for kartlegging av produkt og risikovurdering. Samme type risikovurderingssystem er i bruk ved vurderinger av våre leverandører, for å sikkerstille at alle møter de gitte kriterier for kvalitet, miljø og bærekraft.