Vita Terra

Demeter dadler fra et fair-trade prosjekt i Tunisia. Bønder som driver sin egen videreforedling, markedsføring og salgsorganisasjon. Utvilsomt de absolutt beste dadlene!