Ruis Omega-3 – HAVETS GULL
Vi vet at omega-3 fettsyrer er godt for kroppen, og kan ha en rekke helsebringende effekter. Omega-3 er også essensielt og må derfor inntas gjennom kostholdet eller via tilskudd. Man kan få omega-3 fra forskjellige kilder – men den kilden som er størst og tas best opp i kroppen, kommer fra havet. Helsemyndighetene konkluderer med at det er dokumentert positive helseeffekter ved inntak av de marine omega-3 fettsyrene DHA og EPA, og at store deler av befolkningen får i seg for lite av disse omega-3 fettsyrene gjennom vanlig kost.

Ruis Omega-3 er basert på lange tradisjoner og ny viten om omega-3 fettsyrenes mange helsefremmede egenskaper som støtter hjernen, hjertet, synet og den funksjonelle kroppen. Produktene er produsert etter de høyest mulig kvalitetsstandarder, i et av Nordens største fasiliteter for produksjon av marine oljer, hvor omfattende test- og R&D-rutiner sikrer oljens kvalitet.
Produktene finnes som kapsler og flytende olje.

NORSK TRADISJON FOR Å BEVARE EN FUNKSJONELL KROPP!