Sertifisert i BRC Storage & Distribution

Vitalkost kan stolt si at vi er sertifisert i BRC Storage & Distribution.
BRC er en global standard på matsikkerhet og matkvalitet som er anerkjent over hele verden, og var den første standarden for næringsmiddeltrygghet som ble godkjent av Global Food Safety Initiative. Standarden dekker vilkårene for å eliminere farene ved matrelaterte risikoer for å sikre hygiene, helse og sikkerhet i næringsmiddelproduksjon. BRCGS er utformet for å ivareta forbrukeren og for å sikre at produsenter og leverandører i næringskjeden oppfyller forpliktelsene sine.