Kyolic

Kyolic Aged Garlic Extract (AGE) er et kosttilskudd for hjerte og immunforsvar. Kyolic AGE dyrkes under strenge regler for økologiske dyrkning i California, USA, fritt for kjemikalier, skadelig gjødsel og sprøytemidler. Naturlig dyrket hvitløk med organisk gjødsel gir deg et næringsrikt og trygt produkt, helt fri for uønskede sprøytemidler. Den økologiske rå hvitløken skrelles og skives før den bløtlegges i en etanolblanding for deretter å kaldlagres under kontrollerte forhold i opptil 20 mndr. Denne patenterte lagringsprosessen gjøres i kald væske for å unngå at verdifulle antioksidanter forsvinner.

Kyolic AGE er dokumentert gjennom mer enn 860 vitenskapelige artikler og publiserte studier.

Japanske forskere har utviklet en teknikk der den økologiske hvitløken kaldlagres på lufttette ståltanker opptil 20 mndr. Under prosessen forvandles hvitløken. Svovelstoffene som kan være årsak til dårlig lukt og irritasjon på slimhinnene i magen omdannes, samtidig som hvitløkens aktive emner konsentreres og blir lettopptakelige.

Sammenlignet med fersk hvitløk inneholder lagret hvitløksekstrakt kun små menger allicin og alliin. Det man derimot finner større og stabile menger av, er den vannløselige svovelforbindelsen S- allyl cystein (SAC). Resultatet av denne patenterte fremstillingsmetoden er en tablett som blir 20 ganger mer konsentrert enn fersk hvitløk på ønskede emner som for eksempel SAC.

Les mer her: